Saturday, February 12, 2011

CHÂU CHẤU ĂN CHIM

CÔN TRÙNG ĂN CHIM : MỘT CẢNH GHÊ RỢN DIỂN RA/GRISLY SCENE UNFOLDED TẠI MỘT VUỜN CÂY Ở TP WEST CHESTER , BANG PENNSYLVANIA KHI MỘT CON CHÂU CHẤU TÀU ĂN MỘT CON CHIM RUỒI CỔ ĐỎ . CON CÔN TRÙNG NÀY , CÓ THỂ DÀI TỚI  5 IN/12,7 CM , GIỬ CON CHIM VỚI CHÂN TRUỚC RẤT MẠNH TRONG KHI HÀM CỦA NÓ CẮN VÀO DA VÀ THỊT Ở VÙNG NGỰC CỦA CHIM . MỘT KHI ĐẢ NO/SATED , CON CHÂU CHẤU THẢ CÁI XÁC /CARCASS NÀY XUỐNG . TRONG KHI HÌNH NHƯ CÓ SỰ ĐẢO LỘN/UPSIDE DOWN KHI THÚ SĂN TRỞ THÀNH CON MỒI , NHỬNG CẢNH NHƯ THẾ NÀY LÀ THÔNG THUỜNG , THEO NHÀ SINH THÁI HỌC LAWRENCE HURD . CHÂU CHẤU KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN CHỦNG LOẠI CỦA THỨC ĂN CỦA CHÚNG , ÔNG NÓI "MIỂN SAO CON VẬT ĐỪNG QUÁ LỚN KHI BỊ BẮT /ONLY WHETHER IT'S SMALL ENOUGH TO CAPTURE . “
NHỬNG CÂY REDWOOD/GỔ ĐỎ NHƯ VẦY Ở BANG CALIFORNIA , CÓ THỂ CAO TRÊN 300 F/90 M .


Khu nhà tập thể ở lạch nuớc khi thủ triều lên /tidal-creek tenement : Các động vật chân tơ/barnacle  tự dán mình vào vỏ của nhửng con trai/mussel gần TP Kennebunkport , bang Maine , và nhửng con ốc bờ/periwinkle ung dung bơi ngang nhửng  con động vật chân tơ này , để tìm tảo/algae . Tất cả có lợi /all add grist cho nhà máy thực phẩm này với ấu trùng/larvae  của chúng . Đuợc ngụy  trang  một cách tuyệt hảo/superbly camouflaged , một con cá bơn một tuổi/ yearling flounder nằm bất động/motionless , cảnh giác chờ tôm nhỏ/shrimp . Đuợc an toàn đối với  nhửng kẻ thù ở vùng nuớc sâu/deep-water , con thú săn mồi/predator dài sáu inch/1,824 m này có thể đả  truởng thành/may have grown  ở vùng nuớc  đọng/backwater yên tỉnh của đầm lầy /marsh này , củng như nhiều cá biển khác . Truớc khi con cá bơn/flounder này dài một inch/0,304 m , con mắt trái của nó sẻ di chuyển sang bên phải của đầu nó , cho phép nó có cái nhìn toàn diện/full vision khi nằm ngang/lying flat .


CÔ GÁI BÁN CAU Ở ĐÀI LOAN .


TẠI TP CHANGCHUNG , VÙNG MẢN CHÂU , CẢNH SÁT VIÊN ZHAO QINGYAN VÀ VỢ , NỬ THƯƠNG GIA JIN LIMING , NGỒI HẢNH DIỆN TRONG CĂN HỘ Ở MỘT CHUNG CƯ MỚI CÓ TÊN UP EAST SIDE MANHATAN . MỘT KỲ NGHỈ MỚI ĐÂY ĐẾN TÂN TÂY LAN ĐẢ GIÚP ZHAO THÁN PHỤC NƯỚC TRUNG QUỐC CỦA ÔNG TA . “ CHÚNG TÔI ĐẢ THĂM NHÀ CỦA VÀI NGƯỜI THUỘC GIỚI TRUNG LƯU , VÀ NHÀ Ở ĐẤY THÌ KHÔNG TỐT NHƯ NHÀ CHÚNG TÔI . “


XE MÀU ĐỎ LÀM BẰNG GỔ .
No comments:

Post a Comment