Wednesday, May 4, 2011

INTERNET .

XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN MỘT ỨNG DỤNG VỀ CHAT , VIDEO CALL , V.V... . CÔNG CỤ NÀY LÀ MEEBO ; KHÔNG THUA GÌ YAHOO MESSENGER QUÁ QUEN THUỘC VỚI CÁC BẠN .

1/ TRƯỚC NHỨT GỎ VÀO Ô GOOGLE CHỬ MEEBO . MỘT TRANG SẺ HIỆN RA , XEM HÌNH . GỎ VÀO HÀNG CHỬ CÓ GẠCH DƯỚI  (Meebo - Together is better) .

2/ MỘT TRANG HIỆN RA , NHẬP USERNAME/MEEBO ID . KẾ ĐÓ NHẬP MẬT MẢ/PASSWORD VÀ NHẤP VÀO CHỬ SIGN ON .


3/ MỘT TRANG MỚI HIỆN RA :  a/ CHỌN trananhtu19 .

b/  NHẤP PHẢI CHUỘT : MỘT HỘP THOẠI HIỆN RA , NHẤP VÀO HÀNG TRÊN CÙNG ( IM trananhtu19) .

c/ MỘT GIAO DIỆN/INTERFACE ĐỂ CHAT HIỆN RA . MUỐN CHỬ TO THÌ NHẤP VÀO CHỬ A  ĐỂ CHỌN FONT CHỬ VÀ MÀU  (TRONG HÌNH LÀ FONT CHỬ 20 VÀ MÀU TÍM) . BÊN PHẢI LÀ EMOTICON/BIỂU TƯỢNG VỀ XÚC CẢM . MUỐN CHAT THÌ ĐƯA MỦI TÊN VÀO KHUNG BÊN DƯỚI CHỬ A VÀ GỎ CHỬ . XONG NHẤP ENTER .
d/ MUỐN VIDEO CALL THÌ NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG CAMERA  , NẰM Ở NGAY DƯỚI CHỬ trananhtu19 . MỘT KHUNG XUẤT HIỆN VÀ CÓ HÌNH CỦA MÌNH . KHI KO XỬ DỤNG THÌ LẦN LƯỢT GỎ VÀO DẤU - Ở GÓC PHẢI CỦA CÁC KHUNG VÀ CHỬ SIGN OFF HERE  (ĐĂNG XUẤT Ở ĐÂY).

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .

SAN JOSE NGÀY THỨ TƯ 4.5.2011 LÚC 0416 CHIỀU . HÔM NAY TÔI BỊ NHỨC ĐẦU VÌ DẬY TỪ 4 GIỜ SÁNG .

No comments:

Post a Comment