Sunday, May 8, 2011

There are two Great Sins in the world ...the Sin of Ignorance,. . .
 TÔI VỪA HỌC ĐƯỢC MỘT CHÂM NGÔN MỚI TRÊN MẠNG .

" My father, Victor Moore (Vic) used to say : "There are two Great Sins in the world .. the Sin of Ignorance, and the Sin of Stupidity . Only the former may be overcome." R.I.P. Dad . Linux user # 44256 " 
TẠM DỊCH " CHA TÔI , VICTOR MOORE THƯỜNG NÓI : CÓ HAI TỘI LỔI LỚN NHỨT TRÊN THẾ GIAN . . TỘI THIẾU HIỂU BIẾT VÀ TỘI NGU XUẨN/DẠI DỘT . TA CHỈ CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC/VƯỢT QUA ĐƯỢC TỘI TRƯỚC (FORMER)  . "

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHÂM NGÔN RẤT CHÍ LÝ . DO VẬY XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN ĐỂ SUY GẨM .

SAN JOSE NGÀY CHỦ NHỰT 8.05.2011 LÚC 0108 CHIỀU . 

No comments:

Post a Comment