Monday, May 2, 2011

CẢNH XƯA NGƯỜI CỦ .

ẢNH CHỤP LÚC HỌC LỚP ESL TẠI SAN JOSE NĂM 1996 . ĐÂY LÀ LỚP HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH YES CỦA USCC .

ÔNG MORRIS  VÀ CÔ THI , HAI GIÁO VIÊN LỚP ESL .

NGƯỜI MẶC ÁO XANH DƯƠNG LÀ TÔI .

No comments:

Post a Comment