Thursday, May 5, 2011

 HÌNH ẢNH VỀ BIỆT KHU THỦ ĐÔ , NƠI TÔI ĐẢ LÀM VIỆC TỪ 1969-1971 .

Cổng trại Lê văn Duyệt , nơi tôi  ra vào mổi ngày .

Thiếu tuớng Nguyển Văn Minh và Trung tuớng Đổ Cao Trí tại Bộ Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô - Tháng 2-1969 . Hai năm sau, tướng Đỗ Cao Trí đã tử nạn trực thăng rơi ở tuổi 41 khi đi thị sát mặt trận giáp đông Campuchia đầu năm 1971.


Bộ tư Lịnh BKTĐ , trong trại Lê văn Duyệt .

Một buổi lể chào cờ , có sự hiện diện của các quân nhân Mỷ thuộc toán cố vấn của BKTĐ .

1969 - từ trái Thiếu Tướng Nguyển văn Minh , TT Thiệu , Tướng Nguyển văn Vỷ , Trung Tướng Đổ cao Trí ; đả họp tại Bộ Tư Lịnh BKTĐ để duyệt xét kế hoạch bảo vệ Sài Gòn nếu cuộc chiến  Tết 1968 tái diển .

No comments:

Post a Comment