Friday, April 1, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

NHỬNG GÌ MÀ CHÂU MỶ ĐẢ ĐEM ĐẾN CHO PHẦN CÒN LẠI CỦA THẾ GIỚI , THEO NATIONAL GEOGRAPHIC .
TỪ CÂY BÔNG VẢI . . . CÂY ỚT . . . CÂY THUỐC LÁ . . . CÂY THƠM/KHÓM . . .
 CÂY KHOAI TÂY  . . . CÂY BẮP . . . GÀ TÂY . . .
NHỬNG ĐỒNG BẠC ĐÚC TỪ MỶ CHÂU ĐẢ KÍCH THÍCH THUƠNG MẠI TẠI ÂU CHÂU . . .  CÂY HUỚNG DƯƠNG/SUNFLOWER , DÙNG LÀM DẦU ĂN .
 QUẢ CÀ CHUA - TỪ ĐÓ LÀM NÊN MÓN PASTA CỦA Ý - MÀ NGUỜI Ý GỌI LÀ " QUẢ TÁO CỦA TÌNH YÊU "  . . . CÂY ĐẬU PHỘNG/PEANUT , DÙNG TRONG ĂN CHAY .

No comments:

Post a Comment