Sunday, April 24, 2011

HAI BỘ VI XỬ LÝ (CENTRAL PROCESSING UNIT - CPU) .

A . MỘT SỐ NGƯỜI VẨN CÒN LẦM LẨN GỌI PC LÀ CPU . CPU BỘ VI XỬ LÝ , NHỎ BẰNG ĐỒNG XU 25 CENT CỦA MỶ ; NÓ LÀ LINH HỒN CỦA MÁY TÍNH . TRONG KHI ĐÓ MÁY TÍNH THÌ CÓ NHIỀU TÊN GỌI :  TOWER , HAY PC , HAY  DESKTOP PC ĐỀU ĐÚNG . NỐI KẾT VỚI PC LÀ MÀN HÌNH/MONITOR ĐỂ BIỂU THỊ HÌNH ẢNH .
B . MONITOR CHIA LÀM 2 LOẠI : 1/ CRT : GIỐNG NHƯ TV KIỂU CỦ RẤT NẶNG NỀ . 2/ LOẠI MỚI THÌ ĐƯỢC GỌI LÀ MÀN ẢNH DẸP/FLAT SCREEN . LOẠI NÀY CÓ THỂ LÀ LCD/TINH THỂ LỎNG  HAY PLASMA .
C . NGOÀI THỊ TRƯỜNG CÒN CÓ LOẠI ALL-IN-ONE PC . LOẠI NÀY CHỈ CÓ MÀN HÌNH VÀ KEYBOARD . MÀN HÌNH DẦY HƠN BÌNH THƯỜNG VÌ KIÊM LUÔN CHỨNG NĂNG CỦA PC , LOẠI NÀY RẤT KHÓ SỬA VÌ CÁC LINH KIỆN ĐƯỢC SẮP XẾP SÁT VÀO NHAU , KHÔNG CÓ CHỔ TRỐNG NHƯ TRONG 1 DESKTOP PC . NHƯNG NÓ TIỆN LỢI LÀ KHÔNG CHIẾM CHỔ , KHUÂN VÁC NHẸ NHÀNG , VÀ VẨN CÒN RẺ HƠN RẤT NHIỀU NẾU SO VỚI MỘT LAPTOP CÓ MÀN HÌNH TƯƠNG TỰ . 


BỘ VI XỬ LÝ ATHLON 64 3700  CỦA HẢNG AMD , ĐƯỢC GẮN TRONG  CHIẾC PC COMPAQ PRESARIO MODEL SR 1850 NX .

BỘ VI XỬ LÝ CELERON M 370 (1.5 GHZ , 400 MHZ FSB , 1 MB L2 CACHE) CỦA HẢNG INTEL ; ĐƯỢC GẮN TRONG  CHIẾC LAPTOP ACER TRAVELMATE 2410 , MÀ TÔI ĐANG XỬ DỤNG . HAI BỘ VI XỬ LÝ NÀY , MÀ DANH TỪ CHUYÊN MÔN GỌI LÀ CPU , CHỈ LỚN HƠN ĐỒNG XU 25 CENT CỦA MỶ MỘT CHÚT .

No comments:

Post a Comment