Wednesday, April 27, 2011

BỨC ẢNH ĐÁNG NHỚ VỀ CUỘC DI TẢN NĂM 1975 .

CÁC ĐƯÁ NHỎ ĐỨA THÌ KHÓC , ĐỨA THÌ LO ÂU BUỒN BẢ TRONG KHI MẸ CHÚNG ĐANG SUY NGHỈ ĐẾN MỘT  TƯƠNG LAI MỜ  MỊT ĐANG CHỜ ĐỢI MÌNH ! (ẢNH CHỤP TRÊN TÀU CHIẾN MỶ BLUE RIDGE TRONG NHỬNG NGÀY CUỐI THÁNG 4.1975 ) .

SAN JOSE NGÀY 27.04.2011 LÚC  1019 TỐI . 

No comments:

Post a Comment