Tuesday, April 5, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

BÀN TAY ROBOT .

THÁCH ĐỐ : THIẾT KẾ MỘT BÀN TAY ROBOT ĐỦ NHẠY ĐỂ NẮM MỘT QUẢ TRỨNG CHƯA LUỘC VÀ ĐỦ CHÍNH XÁC ĐỂ LƯỢM MỘT ĐỒNG XU .
GIẢI PHÁP : MỘT QUẢ BÓNG BẰNG LATEX DÙNG TRONG TIỆC TÙNG . VẬT CHẤT DẠNG HẠT NHƯ CÀ PHÊ XAY HAY CÁT CÓ THỂ TÁC ĐỘNG NHƯ THỂ LỎNG HAY THỂ RẮN . (HẢY NGHỈ ĐẾN MỘT TÚI CÀ PHÊ ĐÓNG GÓI BẰNG CHÂN KHÔNG/VACUUM-PACKED CỨNG NHƯ ĐÁ VÀ NHƯNG LẠI DỂ DÀNG ĐỔ CÀ PHÊ RA KHI GÓI BỊ XÉ RÁCH .) CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU Ở ĐH CORNELL , ĐH CHICAGO , IROBOT VÀ DARPA ĐẢ THIẾT KẾ MỘT TAY NẮM (GRIPPER) CHO PHÉP NHỬNG HẠT TRONG QUẢ BÓNG NÀY TÁC ĐỘNG CHUNG QUANH MỘT ĐỒ VẬT . BẰNG CÁCH ÁP DỤNG CHÂN KHÔNG LÊN TÚI NÀY , SẺ ÉP CÁC HẠT CÀ PHÊ THÀNH DẠNG THỂ RẮN , TAY NẮM NÀY SẺ LÀM CHO QUẢ BÓNG CO LẠI DƯỚI NỬA PHẦN TRĂM , LÀM CHO NÓ NẮM ĐƯỢC NHƯNG LẠI KHÔNG TẠO NHIỀU ÁP XUẤT .(THEO POPULAR MECHANICS FEB 2011) .

No comments:

Post a Comment