Friday, April 1, 2011

LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN .

BẠN NÀO KHÁ ANH VĂN , HẢY COPY VÀ PASTE LINK DUỚI ĐÂY ĐỂ COI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN . LÒ NÀY  DÙNG NĂNG LUỢNG NGUYÊN TỬ ĐỂ ĐUN NÓNG NUỚC , HƠI NUỚC SẺ QUAY TURBINE ĐỂ TẠO RA ĐIỆN ; HƠI  NUỚC SAU ĐÓ SẺ NGƯNG TỤ ĐỂ DÙNG LẠI .

http://www.cnn.com/interactive/2011/03/world/interactive.nuclear.japan/index.html

No comments:

Post a Comment