Friday, May 8, 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH RẤT THẬT VỀ NGƯỜI LÍNH VNCH VÀ THÂN NHÂN CỦA HỌ , CHỤP TẠI MẶT TRẬN XUÂN LỘC THÁNG 4/1975 . 
HỌ CŨNG ỐM YẾU , GẦY CÒM , HAY RẤT NHÍ . . . HỌ VÀ THÂN NHÂN CŨNG ĐANG LO NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH , V.V...
VIẾT SAU KHI XEM 1 SỐ ẢNH CỦA MỘT HỘI YÊU MẾN VNCH TẠI HONGKONG VỚI NHỮNG QUÂN NHÂN MẬP MẠP , QUẦN ÁO TƯƠM TẤT NHƯ ĐÓNG PHIM !
 


No comments:

Post a Comment