Saturday, May 9, 2015

DỊCH VỤ NHÀ QUÀN VÀ HỎA TÁNG CỦA HỘI NEPTUNE  , CÓ CHI NHÁNH KHẮP NƯỚC MỸ . 
- Ở Mỹ , nghèo thì đừng chết vì một số dịch vụ nhà quàn có giá cắt cổ (cut-throat) . Ví dụ 1 vòng hoa để trước quan tài (casket) có thể gấp 5 lần bên ngoài . 
Mới đây tôi có 1 ông láng giềng chết , ng nhà tốn gần 12 ngàn đô dù chỉ dùng nhà quàn 1 ngày 1/2 và hỏa táng ; gửi tro cốt tại nhà thờ 4.000 đô . Nay tôi giới thiệu nhà quàn Neptune , dịch từ brochure của họ .
Tuy thông tin rất dài nhưng có thể tóm tắt như sau : trọn gói các dịch vụ
a/ ngày 1 , 3500 đô ; 
b/ ngày 1 + thêm 6 g của ngày 2 là 4.500 đô .
c/ ngày thứ 1 + 12 g của ngày 2 + 6 g của ngày 3 là 5.500 đô .
Hỏa táng/cremation 2.000 đô tính riêng . 
=============
 " Hội Neptune :
Những dịch vụ NGOÀI việc thiêu xác (tốn khoảng 2000 đô) .
1/ Chuyên chở tro cốt tới mọi nơi tại Mỹ . . . $ 95 . Phí này bao gồm chuẫn bị và bưu phí , gửi bảo đảm (registered)  khắp nước Mỹ . Hội ko chịu trách nhiệm những chuyện xảy ra trong khi chuyên chở tro cốt .
2/ Giao tro cốt trong bán kính 30-mile . . . $130 .
3/ Dịch vụ truy điệu (memorial) :
a/  Nhà nguyện : 50 chỗ ngồi . Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ làm việc bình thường , mỗi giờ $ 425 .
b/ Nhà nguyện : thứ 7/CN/sau 5 g chiều/ngày lễ , mỗi giờ $ 550  .
c/ Nhà quàn (viewing room) ; thứ 2-6 , mỗi giờ $ 375 .
d/ Nhà quàn ; thứ 7/CN/sau 5 giờ chiều/ngày lễ , mỗi giờ $ 525 .
e/ Mục sư , $175 - 300 .
f/ Sổ tang ; $ 125 .
i/ Tẫn liệm (dressing) , 275 đô .
j/ Uớp xác (embalming) và tẫn liệm , 750 đô .
k/ Sắp xếp lại xác chết sau khi mổ xác (autopsy) , 375 đô .
l/ Thuê một 1 chuyên viên mai táng (director) , mỗi giờ 450 đô .
m/Thuê xe tang (hearse) 395 đô .
n/Thuê xe hoa 175 đô .
o/ Đồ dùng tôn giáo như nến , nhang , lư hương bằng đồng , bình và tách trà , 325 đô .
p/ Quay video (tribute video) , mỗi video, 300 đô .
4/ Nhân chứng khi đốt xác, 325 đô .
5/ Thủy táng , tàu chở đc 42 ng , tiền thuê tu sĩ chưa tính , 895 đô .
6/ Thủy táng , tàu chở 6 gia đình với tối đa 7 người/1 gia đình  là 495 đô .
7/ Dịch vụ trọn gói 1 ngày . . . 3.500 đô : dùng nhà quàn của chúng tôi (hay nhà thờ của bạn trong vòng 5 mile) trong 12 giờ , bao gồm quan tài , sổ tang , ướp xác , liệm , chuẩn bị phần còn lại sau khi mổ xác , nếu cần , thuê 1 chuyên viên mai táng , xe tang, xe hoa và đồ dùng tôn giáo có sẳn .
8/ Sau ngày thứ nhứt , nếu dùng thêm 6 giờ của ngày thứ 2 với các dịch vụ vừa kể . . . 4.500 đô .
9/ Sau ngày 1 , nếu dùng 12 giờ ngày 2 và 6 giờ ngày 3 với các dịch vụ vừa kể . .  5.500 đô .
10/ Xe và tài xế cho dịch vụ làm gấp .
Thông thường chúng tôi cần 5-7 ngày để làm việc này ; nếu làm gấp trong 3-5 ngày thì trả thêm 400 đô .
11/ Hỏa táng với THÙNG đựng xác (container) do người nhà cung cấp .
Thùng  để hỏa táng của chúng tôi hợp với yêu cầu hỏa táng . Bạn có thể dùng THÙNG bằng gỗ hay những loại hòm tốt hơn - loại dễ cháy - hay bạn TỰ cung cấp THÙNG hay hòm . Những THÙNG như vậy phải hợp với hỏa táng .
12/ Các loại THÙNG khác , 45 đến 150 đô .
13/ Cho thuê hòm từ 500 đến 700 đô .
* Giá này đã được giảm và sẽ ko được giảm giá thêm nếu mọi dịch vụ ko được xử dụng .
14/ Muốn biết thêm , liên lạc bà Terris Nellis 408-287-3700
terrynellis@mac.com
Địa chỉ : 798 South 2nd St San Jose , California 95112 . 408-287-0947 "./.

Dịch từ brochure của hội .

No comments:

Post a Comment