Wednesday, December 28, 2016

ĐẾ QUỐC LA MÃ , dịch từ National Geographic July 1997 .


Tạm dịch : "Người Hy Lạp nặn (shape) tượng đồng rất sống thực đến độ chúng như đang thở , 
Và khắc chạm các đá hoa/cẩm thạch (carve marble) cũng sống động như vậy ,
Người Hy Lạp giỏi về hùng biện (great oration) và đo lường ,
Vũ trụ rất giỏi đến độ họ đoán trước lúc sao mọc ,
Nhưng bạn , dân La Mã , hảy nhớ lại những nghệ thuật vĩ đại của bạn ;
Cai trị người dân với thẩm quyền ,
Thiết lập hòa bình bằng pháp quyền ,
Chinh phục những lãnh thổ to lớn , và chứng tỏ cho họ sự nhân từ/rộng lượng (mercy) mỗi khi họ bị chinh phục .
Tập thơ Aeneid VI , 847-853 của thi hào Virgil ".

No comments:

Post a Comment