Saturday, November 9, 2013

TỬ HÌNH Ở TRUNG QUỐC : TRÔNG QUEN QUEN ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM .

HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ DANH BỊ BẮT TRONG MỘT BIỄU TÌNH ĐÒI DÂN CHỦ Ở PHÍA NAM TRUNG QUỐC ĐÃ ĐƯỢC CHUẪN BỊ HÀNH QUYẾT (WERE PREPARED FOR EXECUTION) VÀ BỊ BẮN TỪ ĐẰNG SAU (SHOT IN THE BACK) . NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA NHỮNG XÁC CHẾT NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI ĐỄ CẢNH CÁO QUẦN CHÚNG (PUBLIC WARNING) . NGUỒN : NATIONAL GEOGRAPHIC THÁNG 7 1991 .

No comments:

Post a Comment