Sunday, February 27, 2011

COMPUTER .

THƯA CÁC BẠN ,

THỜI GIAN VỪA QUA TÔI RẤT VẤT VẢ VỚI CÁI MÁY IN ALL-IN-ONE  F 4280 CỦA HẢNG HP . VÌ CÁI LAPTOP MÀ TÔI ĐANG DÙNG ĐỂ VIẾT BLOG (CHẠY HỆ ĐIỀU HÀNH VISTA)  KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CÁI MÁY IN NÀY . DO VẬY , ĐỂ SCAN HÌNH ẢNH CẮT TỪ BÁO CỦNG NHƯ SAVE VÀO MỘT USB FLASH DRIVE , TÔI PHẢI DÙNG MỘT MÁY TÍNH KHÁC CHẠY HỆ UBUNTU ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY IN NÀY .  SAU ĐÓ TÔI GẮN CÁI USB VÀO CÁI LAPTOP NÀY ĐỂ UPLOAD HÌNH TỪ USB LÊN BLOG . PHẦN CHÚ THÍCH/CAPTION CHO ẢNH , TÔI VIẾT TRÊN OPENOFFICE , SAU ĐÓ COPY VÀ PASTE TRÊN BLOG .

HÔM CHỦ NHỰT , TÔI CÓ MUA MỘT CÁI MÁY IN ALL-IN-ONE WIRELESS F 4580 CỦNG CỦA HP VỚI GIÁ 65 ĐÔ . TUY VẬY , TÔI VẨN KHÔNG THỂ DOWNLOAD THÀNH CÔNG PHẦN MỀM CỦA CÁI MÁY IN NÀY . NHƯ CÁC BẠN ĐẢ BIẾT , TRƯỚC KHI DÙNG MỘT THIẾT BỊ/DEVICE NÀO , MÌNH CỦNG PHẢI DOWNLOAD CÁI SOFTWARE CỦA NÓ VÀO Ổ CỨNG CỦA PC . NẾU KO CÓ SOFTWARE ĐIỀU KHIỂN  , THIẾT BỊ ĐÓ  CHỈ LÀ MỘT CỤC SẮT  .
THEO TÔI NGHỈ , TRỤC TRẶC NÀY CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ CÁI LAPTOP HAY LÀ GIỬA LAPTOP VÀ MÁY IN KHÔNG CÓ TƯƠNG THÍCH/COMPABILITY. CÁI LAPTOP NÀY TRƯỚC ĐẢ BỊ HƯ ; TÔI BỎ RA CẢ THÁNG ĐỂ SỬA . NÓ ĐẢ CHẠY RẤT TỐT ; TÔI DÙNG NÓ ĐỂ VIẾT BLOG . NAY LẠI DỞ CHỨNG , KO THỂ DOWNLOAD SOFTWARE . NAY MAY CÓ TIỀN , CHẮC PHẢI MUA CÁI LAPTOP MỚI ĐỂ CÓ THỂ DOWNLOAD DỂ DÀNG CÁC SOFTWARE TỪ CD HAY TỪ INTERNET . ĐỞ PHẢI XỬ DỤNG TỚI HAI PC KHI VIẾT BLOG .

NÚI LỬA YELLOWSTONE : NHỮNG DỰ ĐOÁN , THEO NATIONAL GEOGRAPHIC SỐ THÁNG 8 , 2009 . 

LỬA VÀ NHỬNG MẢNH VỞ PHUN RA/SPEW TỪ YELLOWSTONE TRONG BỨC TRANH MÔ TẢ CỦA HỌA SỈ VỀ SỰ PHUN TRÀO CỦA MỘT SIÊU NÚI LỬA . KHÔNG CHẮC RẰNG SỰ PHUN TRÀO LỚN KẾ TIẾP SẺ XẢY RA TRONG ĐỜI CỦA CHÚNG TA , NHƯNG CÁC NHÀ KHOA HỌC VẨN ĐỂ MẮT VÀ TAI THEO DỎI

TUYẾT TAN VÀ NƯỚC MƯA , ĐƯỢC ĐUN NÓNG CAO ĐỘ/SUPERHEAT Ở VÀI TRĂM FT DƯỚI MẶT ĐẤT , PHUN LÊN TỪ SUỐI PHUN NƯỚC NÓNG (GEYSER) SAWMILL VỚI CỘT NƯỚC/BELCH CAO TỚI 20 FT/6 M . NHỬNG PHẦN CÒN LẠI CỦA DUNG NHAM CỦ ĐẢ CỨNG LẠI/HARDENED CHE PHỦ PHẦN LỚN CỦA KHU VỰC NÀY .

NGƯỜI KHỔNG LỒ ĐANG NGỦ : BÊN DƯỚI YELLOWSTONE , MỘT CỘT ĐÁ BỊ NUNG NÓNG CAO ĐỘ – PHẦN LỚN Ở THỂ RẮN , MỘT PHẦN NÀO ĐÓ THÌ SỀN SỆT/VISCOUS , MỘT PHẦN NÀO ĐÓ THÌ NUNG CHẢY /MOLTEN – DÂNG LÊN TỪ HẰNG TRĂM DẶM BÊN TRONG QUẢ ĐẤT . NHỬNG SỰ KHUẤY ĐỘNG/STIRRING HIỆN NAY CÓ THỂ LÀ DẤU VẾT CÒN LẠI/REMNANT CỦA MỘT CƠN PHUN TRÀO TRONG QUÁ KHỨ , HAY NHỬNG ĐIỀU BÁO HIỆU SỚM (EARLY HARBINGER) CỦA MỘT TAI BIẾN ĐỊA CHẤT (CATACLYSM) CÒN XA VỜI .
TRONG VÒNG CÓ 11 NGÀY KỂ TỪ THÁNG 12 VỪA QUA , 1.000 TRẬN ĐỘNG ĐẤT NHỎ ĐẢ XẢY RA Ở MỘT KHU VỰC CÓ TRUNG BÌNH 2.000 TRẬN MỘT NĂM .
NỒI NUNG/CALDERA : NỔI BÊN TRÊN MỘT BUỒNG MAGMA/MAGMA CHAMBER NGÀY CÀNG BÀNH TRƯỚNG , NỒI NUNG NÀY , TẠO NÊN TRONG KỲ PHUN LỬA LỚN LAO CUỐI CÙNG , ĐẢ DÂNG LÊN 2.8 IN MỘT NĂM TRONG THẬP NIÊN VỪA QUA .

LUỒNG MAGMA/MANTLE PLUME : BÊN DƯỚI NỒI NUNG , MỘT KHỐI ĐÁ LỚN LAO VỚI SỨC NÓNG NGUYÊN THỦY/PREMORDIAL HEAT BẮT NGUỒN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT/MANTLE . LUỒNG MAGMA NÀY CUNG CẤP CHO BUỒNG MAGMA TRÀN ĐẦY/BRIM CHẤT LIỆU CỦA NÚI LỬA CHỈ CÓ VÀI DẶM DƯỚI MẶT ĐẤT .
NHỬNG TÚI NÓNG/HOT POCKET : NHỬNG DỬ KIỆN ĐỊA CHẤN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤN HIỆN THỜI CHO THẤY CÓ THỂ NHỬNG TÚI NHỎ ĐÁ NÓNG LIÊN QUAN ĐẾN LUỒNG MAGMA CỦA YELLOWSTONE .

ĐIỀU GÌ SẺ XẢY RA TRONG LẦN TỚI ?
CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC (ANTICIPATE) NHỬNG GIAI ĐOẠN CỦA KỲ ĐẠI PHUN LỬA NÀY . TÀN PHÁ VỀ SINH THÁI TRÀN KHẮP SẺ THEO SAU , VÀ NHỬNG HẬU QUẢ CÓ THỂ CẢM NHẬN TRONG NHIỀU NĂM .
I/ TRƯỚC KHI PHUN LỬA : NHỬNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO CÓ THỂ XẢY RA TRƯỚC ĐÓ NHIỀU NĂM . ÁP LỰC TẠO RA TỪ BÊN DƯỚI , GÂY RA NHỬNG HOẠT ĐỘNG VỀ ĐỊA CHẤN VÀ ĐẤT NHÔ LÊN THEO HÌNH MÁI VÒM/DOME BÊN TRÊN ĐIỂM NÓNG .
2/ NHỬNG KHE NỨT CỦA QUẢ ĐẤT/EARTH FRACTURES : CHẤT MAGMA ĐẦY KHÍ SẺ PHUN TRÀO LÊN TRỜI /EXPLODE UPWARD ; TRO BỤI VÀ MẢNH VỞ CHẲNG BAO LÂU SẺ BAY XA HÀNG TRĂM DẶM . NHỬNG LUỒNG TRO NÓNG/FIERY ASH FLOW SẺ BÍT KÍN CÁC DÒNG SÔNG VÀ PHỦ ĐẦY (CARPET) NHỬNG CẢNH QUAN XA GẦN CỦNG NHƯ XA .
3/ NHỬNG SỰ PHUN LỬA SẺ TIẾP TỤC : NHỬNG LẦN PHUN LỬA THƯỜNG KỲ (PERIODIC) SẺ TIẾP TỤC TRONG NHIỀU TUẦN , THẬM CHÍ NHIỀU THÁNG , PHUN RA NHỬNG CHẤT Ô NHIỂM VÀ GÂY RA MƯA ACID . CUỐI CÙNG ĐẤT SẺ SỤP XUỐNG VÀ TẠO RA MỘT NỒI NUNG MỚI/NEW CALDERA . 
NHỬNG LẦN PHUN TRÀO LỚN LAO CỦA NÚI LỬA YELLOWSTONE . 
 
LỚN NHƯ THẾ NÀO ? VẬT LIỆU HỢP LẠI TỪ BA LẦN PHUN NÀY ĐỦ CHE ĐẦY HẺM VỰC GRAND CANYON . LẦN LỚN NHỨT PHUN ĐÁ , DUNG NHAM , VÀ TRO ĐỦ CHÔN VÙI MỘT KHU VỰC BẰNG CALIFORNIA DƯỚI HƠN 20 FT/6 M MẢNH VỤN . NGAY CẢ LẦN PHUN NHỎ NHỨT CỦNG LÀ 280 LẦN NẾU SO VỚI LẦN PHUN NĂM 1980 CỦA NÚI ST. HELENS Ở BANG WASHINGTON .
SO SÁNH VỀ THỂ TÍCH/VOLUME CỦA CÁC LẦN PHUN (BẰNG DẶM KHỐI/2,56 KM3) :
1/ LẦN PHUN ST HELENS 1980 : 0.24
2/ LẦN PHUN THỨ HAI ; 1,3 TRIỆU NĂM : 67
3/ LẦN PHUN THỨ BA ; 640.000 NĂM : 240
4/ LẦN PHUN ĐẦU TIÊN ; 2.1 TRIỆU NĂM : 600
ĐI BAO XA ? CÓ VÀI LẦN PHUN ĐƯA TRO ĐI HÀNG NGÀN DẶM . SAU LẦN PHUN LỚN NHỨT , GIÓ ĐƯA BỤI ĐI KHẮP QUẢ ĐẤT , VÀ TRO TÍCH TỤ TỪNG ĐỐNG/DRIFT KHẮP PHÂN NỬA PHÍA TÂY CỦA MỶ . GẦN NỒI NUNG (CALDERA) , DUNG NHAM VÀ MẢNH VỤN CỨNG LẠI THÀNH LỚP DẦY HÀNG TRĂM FT . TRONG NHIỀU NĂM , NHỬNG CHẤT GÂY Ô NHIỂM LÀM LẠNH KHÍ HẬU , TÀN PHÁ NHỬNG HỆ SINH THÁI/ECOSYSTEM . XIN XEM HÌNH ĐỂ BIẾT KHU VỰC BỊ TRO PHỦ CỦA BA LẦN PHUN TRÀO CỦA YELLOWSTONE .
 

Friday, February 25, 2011


CÔN TRÙNG NGỤY TRANG ĐỂ SỐNG CÒN /MIMIC OF INSECTS .

TẠO SỰ PHÂN TRÍ/DIVERSION : NẾU MỘT CON CHIM NHẮM VÀO MỘT CON RỆP CÂY CÓ CHÂN GIỐNG NHƯ LÁ CỜ/FLAG-FOOTED BUG ĐANG ĐẬU TRÊN MỘT HOA LẠC TIÊN (PASSIONFLOWER) CÓ THỂ THẤY SỰ VỔ CỦA HAI CÁI “LÁ CỜ”/FLAG – ĐÂY LÀ CỐ GẮNG/ATTEMPT CỦA CON CÔN TRÙNG NÀY ĐỂ KHIẾN KẺ SĂN MỒI CẮN VÀO NHỬNG CÁI CHÂN KHÔNG CẦN THIẾT/NONESSENTIAL LIMB , TRÁNH XA PHẦN NỒNG CỐT QUAN TRỌNG/VITAL CORE CỦA NÓ .

GIỐNG NHƯ CÂY : GIỐNG NHƯ LÁ CÂY ĐẾN TỪNG CHẤM NÂU VÀ RÌA RĂNG CƯA (NOTCHED EDGE) , HAI CON CHÂU CHẤU VOI/KATYTID THUỘC GIỐNG MIMETICA VỚI CHÂN GIỐNG NHƯ QUE CÂY/TWIGLIKE CÓ THỂ NGHỈ NGƠI HOẶC ĂN MÀ KHÔNG SỢ AI THẤY MÌNH/WITHOUT DRAWING ATTENTION . TUY NHIÊN , NHỬNG CỐ GẮNG TỐT NHỨT ĐỂ TRỘN LẨN VỚI CHUNG QUANH ĐÔI KHI CỦNG THẤT BẠI . MƠN MỞN/FRESHY , NHIỀU PROTEIN , VÀ KO CÓ ĐỘC TỐ , NHỬNG CON KATYTID ĐƯỢC TÌM KIẾM MỘT CÁCH THÈM THUỒNG VÀ BỊ BẮT /AVIDLY SEEK AND CATCH VÌ CON MẮT TIN TƯỜNG/KEEN-EYED CỦA NHỬNG CON KHỈ , CHIM , THẰN LẰN , NHÁI/FROG , VÀ RẮN .

GIẢ MẠO NHÂN DẠNG CỦA BẠN/FAKE YOUR ID : CHE DẤU NGAY CẢ DƯỚI CÁI NHÌN BÌNH THƯỜNG/PLAIN SIGHT , MỘT CON NHỘNG /NYMPH ĐẦU TO , (TÊN KHOA HỌC LÀ) HYALYMENUS (ĐANG NGƯỢC ĐẦU TRONG ẢNH) ĐẢ TIẾN HÓA/TIẾN TRIỂN ĐỂ GIỐNG VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ NHỬNG CON KIẾN ĂN NHỰA CÂY/SAP-EATING ANT ; (ĐÂY LÀ) NHỬNG SINH VẬT DỬ TỢN HƠN CÓ THỂ CHÍCH/ĐỐT VÀ SỬ DỤNG/WIELD ĐỘC TỐ , GAI , VÀ TÍNH BẠO DẠN CHUNG/COMMUNAL GRIT . NHỬNG THÚ ĂN MỒI SỐNG/PREDATOR NÀO ĐẢ BIẾT CÁCH TRÁNH NHỬNG CON KIẾN NÀY CỦNG SẺ BỎ QUA/KHÔNG ĐỂ Ý KẺ LỪA ĐẢO/IMPOSTER NÀY . NHƯNG MÁNH KHÓE/PLOY NÀY CỦNG CÓ NGUY CƠ : NẾU NHỬNG CON KIẾN THẬT KHÁM PHÁ KẺ BẮT CHƯỚC VÔ HẠI/INNOCUOUS NÀY GIỬA ĐÁM KIẾN , CHÚNG SẺ TẤN CÔNG NÓ .

HIỆN RA HAI BỘ MẶT : THÊM MỘT CẶP MẮT , DÙ CHO LÀ GIẢ/EVEN PHONY ONES , CỦNG CÓ THỂ LÀ MỘT LỢI ÍCH/BOON CHO CÔN TRÙNG BỊ SĂN TÌM BỞI THÚ ĂN MỒI SỐNG/PREDATOR CHUYÊN TÌM MỤC TIÊU BẰNG MẮT . SỰ PHÒNG THỦ ĐẦU TIÊN CỦA MỘT CON BỌ NHẨY CÓ MỦI HÌNH CÁI CƯA/SAW-NOSED PLANT HOPPER LÀ NGỤY TRANG (HÌNH TRÊN) . NHƯNG NẾU MỘT CON CHIM , THẰN LẰN , HAY MỘT CON KHÁC NHẮM VÀO NÓ , NÓ SẺ CÓ THỂ LÀM GIẬT MÌNH/STARTLE KẺ THÙ BẰNG CÁCH LỘ RA NHỬNG CHẤM/ĐIỂM/SPOT MÀU ĐỎ CÓ THỂ BỊ TƯỞNG LẦM/MISTAKEN NHƯ LÀ MẮT CỦA MỘT CON VẬT LỚN HƠN . CON BỌ NHẨY NÀY , CÓ MỘT CÁCH PHÒNG THỦ THỨ HAI , LÀ KHI GẶP KẺ THÙ , SẺ RUNG CÁNH/BUZZ TẠO TIẾNG ĐỘNG GIỐNG NHƯ MỘT CON ONG ĐANG ĐỐT/STINGING WASP ĐỂ DỂ DÀNG THOÁT THÂN .

MỘT CON CÀO CÀO DÀI MỘT NGÓN TAY/FINGER-LENGTH KATYTID NGỤY TRANG NHƯ VỎ CÂY CHE PHỦ BỞI ĐỊA Y/LICHEN NÊN KHÓ MÀ NHẬN RA NÓ/BARELY REGISTER TRONG TÁN LÁ THẤP LỜ MỜ /DIM UNDERSTORY CỦA MỘT KHU RỪNG PANAMA . CON CÔN TRÙNG SỐNG VỀ ĐÊM/NOCTURNAL NÀY , GIỬ THẾ BẤT ĐỘNG/STOCK-STILL TRONG NHỬNG GIỜ CÓ ÁNH NẮNG/DAYLIGHT ĐỂ CHE DẤU NHỬNG ĐƯỜNG NÉT CỦA NÓ/CONTOUR .
GIỐNG THỰC VẬT HƠN LÀ ĐỘNG VẬT : MỘT CÁI LÁ BIẾT ĐI GIỐNG CÁI/FEMALE WALKING LEAF Ở MALAYSIA , XUẤT PHÁT TỪ MỘT DÒNG GIỐNG/LINE CỦA NHỬNG CON BẮT CHƯỚC LÁ/LEAF MIMICS . NHÓM CÔN TRÙNG NÀY KO THAY ĐỔI BAO NHIÊU TỪ HƠN 47 TRIỆU NĂM , ĐƯỢC KẾT LUẬN TỪ MỘT PHÁT HIỆN VỀ HÓA THẠCH (FOSSIL) MỚI ĐÂY Ở ĐỨC . CON LỚN NHỨT TRONG HÀNG NGÀN NHỬNG LOÀI/SPECIES GIỐNG LÁ , (TÊN KHOA HỌC LÀ) PHYLLIUM GIGANTEUM CÓ THỂ GIƯƠNG RA/UNFURL TỚI KHOẢNG 4 IN/0,1 M .

BA CON CÓC SỐNG BẰNG LÁ KHÔ/LEAF-LITTER HẦU NHƯ BIẾN MẤT TRÊN MẶT ĐẤT CỦA MỘT KHU RỪNG Ở PANAMA . ĐỂ TỒN TẠI/STAY ALIVE TRONG MIỀN NHIỆT ĐỚI , NƠI MÀ GẦN NHƯ MỌI VẬT LÀ THỨC ĂN CHO MỘT CON VẬT KHÁC/SOMETHING ELSE , THÔNG THƯỜNG ĐÒI HỎI PHẢI GIAN TRÁ/THỦ ĐOẠN/TRICKERY NHƯ THẾ NÀY ĐỂ ĐÁNH LỪA THÚ SĂN MỒI SỐNG .

LÀM KẺ THÙ LẦM LẨN/CONFOUND : TẠO RA (MODEL) NHỬNG BỘ PHẬN GIẢ VÀ NGỤY TRANG TÀI TÌNH/ELEGANT , NHIỀU CON SÂU RỌM/CATERPILLAR KHIẾN CHO KẺ THÙ PHÂN VÂN/GUESS . MỘT CON SÂU BƯỚM /SILK MOTH CATERPILLAR CÓ MỘT ĐẦU GIẢ , ĐẦY ĐỦ VỚI RÂU ĐỂ DỤ/LURE THÚ ĂN MỒI SỐNG CẮN VÀO ĐUÔI CỦA NÓ . KẾ HOẠCH B : NẾU SỰ LỪA ĐẢO/RUSE NÀY THẤT BẠI , NHỬNG GAI TRÊN ĐẦU THẬT CÓ THỂ BUỘC KẺ TẤN CÔNG PHUN KẺ THÙ VẨN CÒN NGUYÊN VẸN RA/SPILL OUT ITS PREY STILL INTACT .

Thursday, February 24, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN VỀ LIBYA , THEO NATIONAL GEOGRAPHIC SỐ THÁNG 11 , 2000 .

Ở TƯ THẾ CỦA MỘT MINH CHỦ GÂY ẤN TƯỢNG/STRIKING PROPHET , BÊN NGOÀI NGÔI LỀU SA MẠC CỦA ÔNG , MUAMMAR QADDAFI HY VỌNG SẺ TẠO CHO MÌNH THÀNH /REINVENT MỘT CHÍNH KHÁCH CỦA THẾ GIỚI . CÁC CÔNG DÂN VÀ CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG SẺ HOAN NGHÊNH NẾU LẬP TRƯỜNG MỚI NÀY MANG LẠI SỰ ỔN ĐỊNH MÀ HỌ TRÔNG CHỜ/LONG-DESIRED .
HÌNH ẢNH KO THỂ LỜ ĐI ĐƯỢC (INESCAPABLE) CỦA QADDAFI XUẤT HIỆN BÊN NGOÀI MỘT NHÀ MÁY HÓA DẦU Ở RAS AL UNUF .
PHẾ TÍCH LEPTIS MAGNA ĐƯỢC ĐẾ QUỐC LA MẢ XÂY VÀO THẾ KỶ THỨ 2 TRÊN BỜ ĐỊA TRUNG HẢI .
TRUYỀN THỐNG/TRADITION HỒI GIÁO CHỈ CHO PHÉP ĐỂ LỘ MỘT CON MẮT TỪ ÁO CHOÀNG/ROBE MẶC BỞI 1 PHỤ NỬ TẠI PHI TRƯỜNG TRIPOLI . LUẬT LỆ ĂN MẶC KHẮC KHE/AUSTERE ĐƯỢC PHẦN LỚN TUÂN THỦ Ở LÀNG MẠC SA MẠC XA XÔI .
HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI :          
GIỚI TRẺ LIBYA  NHẢY MÚA/PULSE THEO NHẠC NHẸ Á RẬP TRONG MỘT ĐÁM CƯỚI Ở TRIPOLI DÀNH CHO PHỤ NỬ . VÌ QADDAFI CHỦ TRƯƠNG MỘT XẢ HỘI KO GIAI CẤP , NGƯỜI GIÀU CỐ GẮNG KO QUÁ LỘ LIỂU .


TẠI NƠI TRƯỚC KIA LÀ HOÀNG CUNG , HAI PHỤ NỬ TRẺ HƯỞNG MỘT CHÚT TỰ DO/ENJOY THE SMALL FREEDOOM KHI LƯỚT MẠNG TẠI MỘT QUÁN CAFE INTERNET (CYBERCAFE) .
BẢN ĐỒ LIBYA DỰA THEO NATIONAL GEOGRAPHIC THÁNG 11 NĂM 2000 .
VỚI LỢI TỨC TỪ DẦU CHIẾM 95 PHẦN TRĂM NGUỒN XUẤT KHẨU CỦA LIBYA , HỌ ĐẢ NHỜ CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC XÂY DỰNG ĐƯỜNG ỐNG DẨN NƯỚC NGỌT , ĐƯỜNG KÍNH 13 FT/4 M DÀI 2.500 DẶM/ 4.000 KM TỪ CÁC MẠCH NƯỚC NGẦM/AQUIFER TRONG XA MẠC XA XÔI RA BỜ BIỂN VỚI CHI PHÍ LÀ 25 TỈ ĐÔ . CÔNG TRÌNH NÀY CÓ TÊN SÔNG LỚN NHÂN TẠO/GREAT MAN-MADE RIVER . THỦ ĐÔ TRIPOLI NĂM 1996 ĐẢ BẮT ĐẦU NHẬN ĐƯỢC NƯỚC BƠM TỪ NHỬNG MẠCH/LỚP NƯỚC NGẦM Ở XA MẠC . 

TÔI ĐẢ ĐƯỢC TIỀN BỊNH/SSI NHƯ THẾ NÀO ?
  
TÔI SANG MỶ TỪ NĂM 1994 . TÔI ĐẢ XIN VIỆC NƠI NHIỀU HẢNG ĐIỆN TỬ Ở TP SAN JOSE VÀ TP SANTA CLARA , CALIFORNIA NHƯNG ĐỀU BỊ TỪ CHỐI : CÓ LẺ HỌ THẤY TÔI QUÁ ỐM YẾU VÀ BỊNH TẬT . TUY VẬY VẨN CÓ 1 HẢNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Ở ĐƯỜNG BONNA VENTURA , TP SAN JOSE CHO TÔI THỬ VIỆC : HỌ GIAO CHO 1 CÁI VẶN VÍT CHẠY ĐIỆN VÀ BẢO TÔI VẶN CÁC VÍT VÀO CÁC LỔ . VÌ TÔI ĐỂ VÍT RỚT LÊN RỚT XUỐNG NÊN HỌ NÓI “ĐÂY LÀ VIỆC ĐỂ NHẤT Ở HẢNG MÀ ANH LÀM KO ĐƯỢC NÊN KO THỂ NHẬN ANH LÀM VIỆC” .
VÌ TÔI THẤT NGHIỆP VÀ ĐẢ VAY GA/GENERAL ASISTANCE/TRỢ CẤP TỔNG QUÁT CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA HƠN BA NĂM NÊN KHOẢNG NĂM 1998 , CÁC CÔ SOCIAL WORKER ĐẢ GIÚP TÔI XIN TIỀN BỊNH VÌ TÔI CÓ CHỨNG NHẬN ĐANG BỊ TRẦM CẢM NẶNG HỘI CHỨNG CARPAL TUNNEL SYNDROME (HỘI CHỨNG ĐƯỜNG HẦM BÀN TAY) .
KHI ĐIỀN ĐƠN GIÚP TÔI , CÔ WORKER CÒN NÓI LÀ LẦN ĐẦU SẺ BỊ TỪ CHỐI . KHI GẶP CÁC BÁC SỈ ĐỂ GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN , TÔI ĐẢ TRÌNH BÀY RẰNG CÓ CHÚT ĐỈNH HỌC VẤN VÀ TIẾNG ANH , NHƯNG DO BỊ CÁC BỊNH TRÊN NÊN KO TÌM VIỆC ĐƯỢC . TÔI CÒN NÓI VỚI BÁC SỈ LÀ “CÁI TÔI ĐANG CẦN LÀ SỨC KHỎE TỐT CHỨ KO PHẢI LÀ TRỢ CẤP TIỀN BỊNH” .
VÀI THÁNG SAU , SỞ AN SINH GỬI THƯ YÊU CẦU TÔI LÊN GẶP HỌ ĐỂ NHẬN TIỀN BỊNH . TÔI RẤT ĐỔI NGẠC NHIÊN VÌ HỌ ĐẢ XẾP TÔI LÀ BỊ TRẦM CẢM NẶNG ĐẾN NỔI KO CHO TÔI GIỬ TIỀN MÀ PHẢI QUA 1 PAYEE (MỔI LẦN DÙNG TIỀN PHẢI ĐI VỚI NGƯỜI NÀY RA NGÂN HÀNG) . MẤY THÁNG SAU , VÌ THẤY PHIỀN PHỨC CHO PAYEE , TÔI XIN TỰ QUẢN LÝ TIỀN CỦA MÌNH VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN .
THẾ LÀ TÔI ĐẢ ĐƯỢC TIỀN BỊNH Ở ĐỘ TUỔI 51 . SAU ĐÓ KHI XIN QUỐC TỊCH , CÔ WORKER HỎI TÔI CÓ CẦN XIN GIẤY CHỨNG CÓ BỊNH TÂM THẦN ĐỂ MIỂN THI , TÔI TRẢ LỜI KO CẦN . THẾ LÀ TÔI PHẢI BỎ RA 1 NĂM , NGÀY ĐÊM NGHE CÁC CASSETTE HỌC 100 CÂU HỎI VỀ LỊCH SỬ VÀ HIẾN PHÁP MỶ BẰNG TIẾNG ANH .
NGÀY ĐI THI , TÔI DỰ ĐỊNH SẺ ĐỔI TÊN ĐỂ CÓ 1 TÊN TỐT THEO NUMEROLOGY/LÝ THUYẾT SỐ  ; NHƯNG TRONG KHI NGỒI CHỜ ĐỢI ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN , DO BỊ LÊN SỐT RÉT BẤT NGỜ NÊN TÔI QUÁ MỆT CHỈ ĐỦ SỨC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA NHÂN VIÊN SỞ DI TRÚ MÀ KO ĐỀ CẬP TỚI VIỆC ĐỔI TÊN . THẾ LÀ TÔI PHẢI TIẾP TỤC MANG CÁI TÊN CÚNG CƠM TỚI HÔM NAY . TUY VẬY TÔI VẨN DÙNG CÁI TÊN ĂN Ý NHỨT LÀ TRẦN ANH TÚ LÀM USERNAME CHO EMAIL ADDRESS , BLOG , V.V...
MÁY BAY KHỔNG LỒ CỦA LX .

I / TRƯỚC NHỨT LÀ CHIẾC TRỰC THĂNG MIL V-12 , LỚN NHỨT THẾ GIỚI , ĐÃ NÓI TRONG POST TRƯỚC . LIÊN XÔ CHỈ SẢN XUẤT CÓ HAI CHIẾC .


II / CHIẾC KẾ TIẾP , MIL MI-10 CŨNG RẤT LỚN , NHƯNG KO CÒN XỬ DỤNG .


CHIẾC MI-10 ĐẬU TRƯỚC ĐIỆN KREMLIN


III / CHIẾC MIL MI-26 , TRỰC THĂNG LỚN NHỨT THẾ GIỚI VẪN CÒN HOẠT ĐỘNG .

MI-26 CÂU MỘT CHIẾC MI-10 .

MI-26 VÀ CH-47 CỦA MỸ .

MI-26
 IV / VÀ DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT ANH KHỔNG LỒ CỦA MỸ , H-17 SKYCRANE , (CẦN TRỤC BAY) VẪN CÒN XỬ DỤNG .


BẠN HẢY SO SÁNH NÓ VỚI HAI CHIẾC XE BÊN DƯỚI BỤNG CỦA NÓ . TỪ BUỒNG LÁI XUỐNG ĐẤT BẠN PHẢI DÙNG THANG ; COI CHỪNG TÉ GẢY CỔ NẾU  BUỒN NGỦ !
TRỰC THĂNG HAY MỘT CHIẾC BOEING 747-100 (MẪU ĐẦU TIÊN) , CÁI NÀO CÓ SẢI CÁNH LỚN HƠN ?  / Which is wider, a helicopter or a Boeing 747-100 (the original model)?
Unsurprisingly, given that I asked the question, it is a helicopter. THẬT KHÔNG NGẠC NHIÊN , ĐÓ LÀ MỘT CHIẾC TRỰC THĂNG .
The Soviet Mil V-12 (NATO name "Homer") was never put into production but two successful prototypes were built and flown and it is still the largest helicopter in the world. CHIẾC MIL V-12 NÀY CỦA LIÊN XÔ (ĐƯỢC NATO ĐẶT TÊN HOMER) CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SẢN XUẤT HÀNG LOẠT NHƯNG 02 CHIẾC MẪU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT , ĐÃ BAY VÀ VN LÀ TRỰC THĂNG LỚN NHỨT THẾ GIỚI . It was developed in the 1960s and had a maximum takeoff weight of 105.000 kg. NÓ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀO THẬP NIÊN 1960 VÀ CÓ TẢI TRỌNG TỐI ĐA LÚC CẤT CÁNH LÀ 105.000 KG . In context, the second largest helicopter, the Soviet Mil Mi-26, has a maximum takeoff weight of 56 000 kg. CHIẾC TRỰC THĂNG LỚN HẠNG NHÌ CỦA LIÊN XÔ , MIL MI-26 , TẢI TRỌNG TƯƠNG ỨNG LÀ 56.000 KG . CHIẾC NÀY VN CÒN XỬ DỤNG VÀ ĐƯỢC NÓI NHIỀU TRÊN BLOG CỦA TÔI .The V-12 could lift 40 205 kg. Again, to add context, the maximum takeoff weight of the fourth largest helicopter  CHIẾC V-12 CÓ THỂ CHỞ ĐƯỢC
40.205 KG HÀNG HÓA ; TRONG KHI ĐÓ TẢI TRỌNG TỐI ĐA CÓ THỂ CẤT CÁNH CỦA CHIẾC MIL MI-10 , LỚN HÀNG THỨ TƯ , LÀ 38.000 KG . (another Soviet machine, the Mil Mi-10) was 38 000 kg, CÓ NGHĨA CHIẾC V-12 CÓ THỂ CÂU ĐƯỢC CHIẾC MI-10 VỚI HÀNG ĐẦY ẮP . meaning that the V-12 could have carried a fully laden Mi-10.
Other statistics are / CÁC THỐNG KÊ KHÁC :
Length/CHIỀU DÀI : 37m
(Boeing 747-100 length 70.6m)
Width (rotor tip to rotor tip)/CHIỀU RỘNG TỪ ĐẦU CÁNH QUẠT NÀY TỚI ĐẦU CÁNH QUẠT KIA : 67m
(747-100 wingspan/SẢI CÁNH 59.6m)
Height/CHIỀU CAO : 12.5m
(747-100 height 19.3m)

MUỐN TÌM HIỂU THÊM , VÀO : http://www.aviastar.org/helicopters_eng/mi-12.php
http://www.aerospaceweb.org/question/helicopters/q0284.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-12
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747 NGƯỜI GIAO PIZZA 'HOT' NHƯ THẾ NÀY ?

BÊN MỸ CÓ MÓN PIZZA RẤT THÔNG DỤNG . MÓN NÀY XUẤT PHÁT TỪ Ý . HỌ NHỒI BỘT MÌ  , SAU ĐÓ CÁN MỎNG , LÀM THÀNH HÌNH TRÒN . KẾ ĐÓ HỌ BỎ THỊT BẦM , NẤM , CÁC LOẠI ĐẬU , TIÊU , PHO-MA , V.V... RỒI NƯỚNG ; ĂN RẤT NGON . NẾU CÓ YÊU CẤU , HỌ SẼ MANG ĐẾN TẬN NHÀ ; BẠN PHẢI 'BO' (TIP) CHO NGƯỜI GIAO . KHÔNG RỎ Ở VIỆT NAM , MÓN ĂN NÀY CÓ DU NHẬP CHƯA ?
 NỮ CẢNH SÁT INDONESIA , MỘT QUỐC CÓ SỐ TÍN ĐỒ HỒI GIÁO ĐÔNG NHỨT THẾ GIỚI .
BẠN CÓ THẤY BA CHỬ IPS TRÊN VAI TRÁI CỦA CÔ CẢNH SAT NÀY KHÔNG ? NÓ CÓ NGHĨA LÀ SỞ CẢNH SÁT INDONESIA/INDONESIA POLICE SERVICE .KHÔNG BIẾT CÁC CÔ CẢNH SÁT NÀY CÓ THAM NHŨNG NHƯ CẢNH SÁT CỦA VN KHÔNG ?
Bịnh vĩ cuồng của Liên xô , một đất nước đã tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên nhân vật lực để cố gắng tạo ra những sản phẩm không tưởng như chiếc máy bay này. Bài viết dựa vào bản vẽ  , hình chụp chiếc máy bay mẫu đầu tiên /prototype và những người đã tham gia công trình tuyệt mật này .HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI : CHIẾC MÁY BAY MẪU ĐẦU TIÊN/PROTOTYPE , TRƯỚC KHI SẢN XUẤT HÀNG LOẠT .